Planul de dezvoltare locala

Asociatia Grupul de Actiune Locala  Microregiunea Dambovita Sud-Vest

GAL “Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest” este o entitate ce reprezintă un parteneriat public – privat, constituit din reprezentanţi ai sectorului public, privat şi civil, desemnaţi dintr-un teritoriu rural omogen (suprafață totală = 530,18 km și 69.837 locuitori) care îndeplinește o serie de cerinţe privind componenţa, teritoriul acoperit şi care va implementa o strategie integrată pentru dezvoltarea teritoriului alcătuit din orașul Găești și 12 comune, 11 dintre ele aflate în partea sud-vestică a judeţului Dâmboviţa şi 1 în partea nordică a judeţului Teleorman, după cum urmează:

Județul Dâmbovița

 1. Oraș Găești
 2. Comuna Dragodana, formată din 7 sate: Dragodana, Boboci, Burduca, Cuparu, Pădureni, Picior de Munte și Străoști.
 3. Comuna Gura Șuții, formată din 2 sate: Gura Șuții și Speriețeni.
 4. Comuna Lucieni, formată din 2 sate: Lucieni și Teiș.
 5. Comuna Mătăsaru, formată din 6 sate: Mătăsaru, Crețulești, Oaia Turcului, Poroinica, Puțu cu Salcie și Sălcioara.
 6. Comuna Mogoșani, formată din 5 sate: Mogoșani, Zăvoiu, Chirca, Cojocaru și Merii
 7. Comuna Nucet, formată din 3 sate: Nucet, Cazaci și Ilfoveni.
 8. Comuna Perșinari, formată din 1 sat: Perșinari.
 9. Comuna Petrești, formată din 7 sate: Petrești, Coada Izvorului, Puntea de Greci, Greci, Ionești, Potlogeni-Deal, Gherghești.
 10. Comuna Produlești, formată din 3 sate : Produlești, Broșteni și Costești din Deal
 11. Comuna Uliești, formată din 8 sate: Ulieşti, Croitori, Ragu, Hanu Lui Pală, Mânăstioara, Jugureni, Stravopolia, Olteni.
 12. Comuna Văcărești, formată din 3 sate: Văcărești, Bungetu, Brăteştii de Jos.

Județul Teleorman

 1. Comuna Sârbeni, formată din 3 sate: Sârbeni, Sârbeni de Jos, Udeni.

Strategia Microregiunii Dâmboviţa Sud-Vest urmăreşte realizarea unui mediu rural durabil în zonă, în care să convieţuiască singularitatea şi identitatea teritoriului nostru cu dezvoltarea unui mediu rural puternic şi competitiv, care să multiplice beneficiile aduse de eforturile investiţionale, în special în sectoarele de producţie susţinute de Uniunea Europeană.

Astfel, în conformitate cu strategia naţională de dezvoltare rurală cuprinsă în Planul Naţional Strategic şi cu Cadrul Naţional Strategic de Referinţă, strategia Microregiunii Dâmboviţa SV îşi propune ca obiectiv menţinerea populaţiei în această zonă rurală şi îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor săi, punând accentul pe o creştere a competitivităţii produselor alimentare şi turismului ambiental în microregiune, sectoare care o definesc din punct de vedere economic şi social.

Lista de priorităţi și măsuri prin care se urmărește atingerea obiectivelor de mai sus cuprinde:

Prioritatea 1- Valorificarea potențialului agricol și forestier pentru o dezvoltare economică durabilă, modernă și ecologică

 1. Formare şi campanii de informare, inclusiv difuzarea de practici inovatoare de cei care lucrează în sectoarele agricultură şi forestier din zonă
  1. Cursuri de formare practică
  2. Centrul de Formare Dâmboviţa Sud-Vest
  3. Plataforma şi cursuri de e-learning
 1. Organizaţia Tinerilor Agricultori
  1. Serviciu de consiliere a tinerilor agricultori.
  2. Pregătirea şi echiparea Centrului de Consultanţă Dâmboviţa Sud-Vest
  3. Ajutor pentru tinerii agricultori
 1. Serviciu de consultanță și consiliere pentru agricultori şi silvicultori în vederea creării unui sistem de management performant
  1. Servicii de Consiliere a exploataţiilor agricole, de creștere animale şi /sau forestiere
  2. Ajutoare pentru agricultori şi silvicultori
 1. Dezvoltarea de noi produse şi tehnologii în agricultură
  1. Crearea unei Asociaţii a Producătorilor din Dâmboviţa Sud-Vest
  2. Comercializarea produselor din zonă sub marca DÂMBOVIŢA SUD-VEST
  3. Ajutoare pentru dezvoltarea de noi produse şi tehnologii în agricultură.
 1. Consultanță și Consilierea grupurilor de producători pentru activităţi de informare şi promovare în cadrul programelor de calitate.
  1. Campanie publicitară pentru marca DÂMBOVIŢA SUD-VEST
  2.  Ajutoare pentru grupurilor pentru programelor de calitate.
 1. Sensibilizare pentru promovarea practicilor agricole cu respect față de mediu.
  1. Serviciu Agroambiental şi de promovare a Agriculturii Ecologice şi Creşterii Ecologice a Animalelor
  2. Program de Sensibilizare şi Educaţie Ecologică (peisaje şi păduri din zonă, sit Natura 2000)
  3. Construirea şi echiparea Centrului de Sensibilizare şi Educaţie Medioambientală (peisaje şi păduri, Natura 2000)

Prioritatea 2 - Dezvoltarea activităților turistice și valorificarea potențialului natural, cultural și de mediu din cadrul teritoriului

 1. Dezvoltarea și valorificarea potențialului și resurselor turistice.

7.1 Construcția și dezvoltarea structurilor de primire turisctică.
7.2 Construcția și dezvoltarea spațiilor de agrement și recreere
7.3 Construcția/modernizarea și/sau dotarea centrelor locale de informare turistică.
7.4. Valorificarea patrimoniului natural din zonă: îmbunătățirea peisajelor degradate.
7.5. Ecomuzeul Zonei Dâmbovița Sud-Vest.

Prioritatea 3 - Diversificarea economică în mediul rural şi îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor din Microregiunea Dâmboviţa SV

 1. Sprijinirea și dezvoltarea microîntreprinderilor din cadrul teritoriului.

8.1. Înființarea și dotarea Centrului de consultanță și promovare antreprenorială.
8.2. Crearea și dezvoltarea de microîntreprinderi precum și dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricol.

 1. Conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului rural din Microregiunea Dâmboviţa SV.
  1. Conectarea satelor din zonă prin circuite alternative 
  2. Sensibilizarea la folosirea transportului durabil în zonă

Planul de Dezvoltare Locala a Microregiunii Dambovita Sud-Vest